icon
Oferta

Wdrożenia i modernizacje systemów informatycznych. Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi w procesie inwestycji w nowoczesne systemy informatyczne:
- analizę procesów biznesowych w firmie
- doradztwo przy wyborze systemu informatycznego
- projektowanie organizacji firmy pod kątem docelowego systemu informatycznego
- przygotowanie harmonogram prac wdrożeniowych
- analizę kosztorysu prac programistycznych i wdrożeniowych przedstawionych przez wykonawcę
- raportowanie postępów procesu wdrażenia systemu
- testowanie wprowadzonych rozwiązań informacyjnych
- badanie efektów szkoleń personelu
- przygotowanie systemu informacyjnego dla zarządu
Jesteśmy niezależną firmą niezwiązaną z producentami oprogramowania. Dzięki temu naszym klientom zapewniamy optymalną ocenę oferowanch na rynku programów i fachowe kierowanie procesem wdrażania systemu informatycznego.

Doradztwo przy pozyskaniu środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej. Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:
- ocenę możliwości pozyskania dotacji na konkretną inwestycję
- wstępną analizę inwestcji pod kątem oceny punktowej danego programu
- przygotowanie wniosku o dotację
- sporządzenie studium wykonalności lub opracowanie biznes planu w zależności od wymagań danego programu
- skompletowanie wymaganych dokumentów będących załącznikami do wniosku
- przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dotację z instytucją wdrażającą
- przygotowanie okresowych raportów i sprawozdań dla instytucji wdrażających
- przygotowanie wniosków o płatności pośrednie i końcową